The Firm

The firm är en av våra mest avancerade övningar som kräver mycket av deltagarna. Ur kaos skall de skapa ordning. Med en begränsad budget och tid skall gruppen ge sig ut på en bana där det får möjlighet att köpa olika saker för ett framtida projekt. De grupper som är ute på bana styrs av en annan del av gruppen som måste administrera inköp, budget och planering. Med det material som man köpt skall man sedan konstruera en del av en större konstruktion där alla gruppers delar sätts samman till en. Avslutningsvis är det upp till bevis och vi får se om allt hårt arbete har lett fram till ett bra resultat. The firm är en övning som passar grupper med mycket höga krav på kommunikation, rollfördelning, målstyrning och processtänkande. Övningen belyser på ett mycket klart vis hur man lyckas med komplicerade uppgifter och vad som krävs av en grupp för att nå svåra och högt ställda mål. The Firm följs alltid upp med en analys och feedback där vi på ett professionellt sätt tittar på de olika aspekter av teamarbete som deltagarna upplevt under övningen och vilka slutsatser och erfarenheter som vi kan dra av dessa.


Fakta

  • Pris: 1195:-/ person
  • Minimipris: 40.000:-
  • Deltagare: 12-60 personer
  • Tidsåtgång: 4 timmar

Alla priser exklusive svensk moms.


aktivitetsblad


Skriv ut / Ladda ner

aktiviteten innehåller


Samarbete

Klurig

Kreativt

Utmaning