Teambuilding

Vi är ett av Sveriges ledande företag inom så kallad outdoor teamtraining. Med mer än 15 års erfarenhet av praktisk teambuilding har vi skapat program för väldigt många och olika grupper. Vi har fått förmånen att arbeta med allt från ledningsgrupper på högsta nivå inom näringslivet till så kallade värstinggrabbar från förorterna.

Teambuilding

Grundambitionen i våra program är att deltagarna skall lära känna varandra, ha roligt, jobba tillsammans och skapa tankar kring teamarbete som de sedan skall kunna överföra till dagligt arbete och organisation för att öka sin förståelse och förmåga att arbeta som ett team.

Gruppen som deltar i programmet kommer att få olika praktiska och utmanande problem att lösa och för att klara av dem kommer det att krävas att alla är delaktiga och samarbetar på ett effektivt sätt. Alla övningar följs upp med feedback. Återkopplingen fokuserar på vad gruppen upplevde och kände under övningen. Hur fungerade kommunikation, planering, beslutsfattande o.s.v.?

Analys och feedback kopplas till olika modeller om teamarbete. De modeller vi främst använder oss av är FIRO-cirkeln om hur grupper utvecklas över tiden och GRIP-modellen om vilka komponenter som måste ingå för att få ett fungerande team.

Vi avslutar alla program med att summera deltagarnas intryck, och erfarenheter och hur de kan ta med sig dessa i framtiden och relatera dem till vardagssituationer.

Våra program sträcker sig från ca en timma då programmet mer kan liknas vid en inspirerande föreläsning med enklare övningsinslag, till program som sträcker sig över flera dagar eller vid återkommande tillfällen under en längre process för att bygga ett team.

Alla våra program skräddarsys efter våra kunders behov och önskemål.

I normalfallet jobbar vi med grupper som är mellan 3-12 personer men vi kan skapa program även för större grupper, fokus ligger dock fortfarnde på det lilla teamets förmåga att lösa uppgiften tillsammans.

Under de senaste åren har vi utvecklat flera olika koncept för att inte bara se den lilla gruppens resultat utan på ett mycket spännande och intressant se hur en organisation byggs upp av all deltagende gruppers förmåga att samarbeta och kommunicera. Dessa program lämpar sig för grupper från 12 personer och upp till över 100 personer.