Teambuildingprogram

Vår grundambition med programmet är att deltagarna skall lära känna varandra, ha roligt, jobba tillsammans och skapa tankar kring teamarbete som de sedan skall kunna överföra till dagligt arbete och organisation. Gruppen kommer att få olika praktiska och utmanande problem att lösa och för att klara av dem kommer det att krävas att de samarbetar på ett effektivt sätt. Varje övning kommer att följas upp med en feedbackstund, och vi kommer vid vissa tillfällen att återkoppla övningar till olika modeller om teamarbete. De modeller vi använder oss av är FIRO- cirkeln om hur en grupp utvecklas över tiden och GRIP- modellen om vilka faktorer som skapar ett fungerande team. Vi avslutar övningarna med att summera deltagarnas intryck och erfarenheter och hur de kan ta med sig dessa i framtiden och relatera dem till vardagssituationer.


Fakta

  • Pris: 1295:-/ person
  • Minimipris: 20.000:-
  • Deltagare: 5 till 40 personer
  • Tidsåtgång: 3 timmar

Alla priser exklusive svensk moms.

 

aktivitetsblad

aktiviteten innehåller


Samarbete

Klurig

Kreativt

Utmaning