Kälkbygge

När snön ligger vit och fin på backen kan vi erbjuda en byggaktivitet som går ut på samarbete, kreativitet och uppfinningsrikedom. Vi delar upp gruppen i lag om fyra till sex personer. På ca en timme skall lagen designa och bygga varsin kälke. När byggtiden är ute får varje lag presentera sin kälke för alla nyfikna konkurrenter. Allt avslutas med ett tävlingslopp.


Fakta

  • Pris: 2500:-/ lag
  • Minimipris: 7500:-
  • Deltagare: upp till 300 personer
  • Tidsåtgång: 1,5 - 2 timmar

Alla priser exklusive svensk moms.


aktiviteten innehåller